مقالات

#
برترین آدمک‌های لگو از گذشته تا کنون: بخش سوم

آدمک‌های لگویی از دهه‌ی هفتاد میلادی به دنیای لگو وارد شده و نقش بسیار مهمی را در راستای گسترش محصولات این کمپانی ایفا کردند. استقبال از این آدمک‌ها به قدری قابل توجه بود که لگو به مرور از آن‌ها در بیشتر سری‌های خود استفاده کرد تا بتواند دنیای لگو را زنده‌تر کند. همچنین این آدمک‌ها در ادامه به لگو امکان استفاده از لایسنس‌های سینمایی برای اضافه کردن آن‌ها به دنیای لگو را داد که همین موضوع سبب گسترش هر چه بیشتر مخاطبان این سرگرمی گشت.

#
برترین آدمک‌های لگو از گذشته تا کنون: بخش دوم

آدمک‌های لگویی از دهه‌ی هفتاد میلادی به دنیای لگو وارد شده و نقش بسیار مهمی را در راستای گسترش محصولات این کمپانی ایفا کردند. استقبال از این آدمک‌ها به قدری قابل توجه بود که لگو به مرور از آن‌ها در بیشتر سری‌های خود استفاده کرد تا بتواند دنیای لگو را زنده‌تر کند. همچنین این آدمک‌ها در ادامه به لگو امکان استفاده از لایسنس‌های سینمایی برای اضافه کردن آن‌ها به دنیای لگو را داد که همین موضوع سبب گسترش هر چه بیشتر مخاطبان این سرگرمی گشت.

#
دیجیتال در خدمت غیر دیجیتال: آیا استفاده از ابزار دیجیتال در بازی‌های رومیزی رویکردی قابل ستایش است؟

استفاده از ابزار دیجیتال در بازی‌های رومیزی، یکی از موضوعاتی است دارای موافقان و مخالفان بسیاری است و هر دو گروه، دلایلی به نسبت منطقی و قابل قبول در جهت تایید و یا رد مفید بودن این اتفاق در بازی‌های رومیزی دارند. این بحث‌ها طی سال‌های اخیر و با افزایش به کار گیری ابزار دیجیتالی نظیر وبسایت‌ها و نرم افزار‌ها در بازی‌های رومیزی، بیش از پیش اهمیت یافته‌اند، زیرا که مخالفان و موافقان آن، اکنون با بهره گیری از داده‌های بیشتری در مورد این مقوله اظهار نظر می‌کنند.

#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت اول)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت ششم و پایانی)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

منبع:
19 شهریور 1399 | 02:55
#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت پنجم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

منبع:
19 شهریور 1399 | 02:49
#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت چهارم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

منبع:
19 شهریور 1399 | 02:44
#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت سوم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.